Birgitta Faxe

CV för Birgitta Faxe  


Född i Malmö 1940, bosatt i Stockholm sedan 1955, (mellan 1992 – 2005 i Kalmar) och åter till Söders höjder i Stockholm 2006.

Konstnärlig grundutbildning: Institutet för slöjd och hantverk 1959 (Sätergläntan).
Stockholms Konstskola. våren1960.
Konstfack, textilfacket, 1960-64.

Yrkesverksamhet: egen ateljé i Stockholm från 1964. Utfört olika beställningsuppdrag av textil konst för offentlig miljö genom Statens Konstråd, Kommuner och Landsting samt privata uppdragsgivare.

Mönsterformgivning för textilindustrin; Almedahls, Linum, Fix trikåfabrik, Uddebo väveri, Klippans Yllefabrik, Marks Jacquardväveri, Kasthalls mattfabrik med flera.

Var en av de  44 textilkonstnärer som startade  Konstnärernas Kollektivverkstad och som sedan 1973 bildade Textilgruppen ek. för.  Deltog i många gemensamma utställningar under tolv år och hade min första  separatutställning 1976 i Textilgruppens utställningslokal på Sankt Paulsgatan 5, Stockholm. 
Arbetade som projektledare 1979-83 för den svenska delen av Nordiska Textiltriennalen (med ekonomiskt stöd från Nordiska ministerrådet i Köpenhamn).

Heltidsanställning mellan åren 1992-2005 som intendent för Designarkivet (fd Arkiv för Svensk Formgivning) vid Kalmar Konstmuseum. Ansvarig för arkivet och utställningar inom området form-och design. Var ansvarig producent av ett 100-tal utställningar och katalogtexter under anställningsåren.

Utställningar: medverkade i ett 50-tal temautställningar under de tolv åren med Textilgruppen, bl.a. i Rio de Janeiro. Medverkade också med tre grafikbilder på Nationalmuseum, utställningen ”Barn i stan”, 1979. På 1990-talet blev det flera utställningstillfällen tillsammans med konstnärskolleger i Kalmar med omnejd, bland annat med utställningen ”Utgångspunkt folkkonsten” på Himmelsberga Friluftsmuseum på Öland. Utställningen gick vidare till Röhsska museet i Göteborg, Kulturen i Lund och till Novilla på Skansen i Stockholm och drog stor publik. 

Större designuppdrag: textilt köksprogram för Nilsjohan AB och Facett-serien för Hammarplast AB, åren 1984-90.Erhöll utmärkelsen ”Utmärkt svensk form” för det textila köksprogrammet 1987. (Producerat för Nilsjohan AB av Linum AB).

Tillfälliga projektarbetenNK Designgrupp 1974, Arsenalens arkitektkontor 1985, MCM Arkitekter 1986, Svenska Färginstitutet 1987. Projektledare 2006-2008 för ”Till det enkla”, en minnesutställning över den skånska textildesignern Ingrid Dessau.

Konsultuppdrag: Statens Konstråd 1985-86. Inköpare av bildkonst och utplacering på halvstatliga verk (Arkiv för ljud och bild, Sipu och Handikappinstitutet). Värmdö kommun 1989-90. Inköp av konst m utplacering på Värmdö kommuns arbetsplatser. Juryarbete för ”höstsalongen” i Värmdö.

Undervisning: timlärare i mönsterformgivning 1973, grundkurs på TI (Teckningslärarinstitutet).

1977-83, lärare i färglära, fackteckning och textiltryck på KV (Kursverksamheten vid Stockholms Universitet).
1979-83, lärare i textiltryck, cirkellärarutbildningen på Tollare folk-högskola.
1994, gästföreläsare/timlärare för studenter på Form-och Designkursen vid Kalmar Högskola (numera Linnéuniversitetet).

Förtroendeuppdrag: Ledamot av Kalmar Högskolas styrelse (konst, form-och designfrågor),
1994-97.

Stipendier:

Statligt arbetsbidrag, 1990 
Statligt arbetsbidrag, 1988
Resestipendium, 1981
Statligt arbetsbidrag, 1978
Stockholms kommuns kulturstipendium för folkbildning, 1977
Statligt arbetsbidrag, 1976
Stockholms kommuns kulturstipendium, 1973

Birgitta Faxe

Copyright : Birgitta Faxe