Press

Barometern 1997

 

Hus och Hem 1989

 

Sydsvenska Dagbladet 1984

 

Skånska Dagbladet 1984

 

Form 1976

 

Säffle-Tidningen 1

 

Svenska Dagbladet 1973

 

Idun Veckojournalen 1964